Ανοσολογικές εξετάσεις - μη διενέργεια απο 27.1 έως 3.2.2017

2017-01-23

Στο πλαίσιο αντικατάστασης και αναβάθμισης των αναλυτών του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου του Ταμείου Υγείας, από την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου έως και Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017, δεν θα γίνονται δεκτά δείγματα για τις ανοσολογικές εξετάσεις:

FT3, FT4, T3, T4, TSH, A-TPO, A-TG, B12 και Φυλλικό οξύ
Σε περίπτωση εξωτερικού ασθενούς ο οποίος χρήζει ανάγκης ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ εκτέλεσης εξετάσεων, θα πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση και σε συνέχεια σχετικής συνεννόησης με τους Υπεύθυνους του Κεντρικού Εργαστηρίου, επί της οδού Θερειανού 6, στον 3ο όροφο, οι εξετάσεις:
T-PSA, F-PSA, CEA, CA 125, CA 15-3, CA 19-9, A-FP

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!