Ανανέωση σύμβασης συνεργασίας μεταξύ ΤΥΠΕΤ & κλινικής "Άγιος Λουκάς" στη Θεσσαλονίκη

2015-11-23

Ενημερώνονται τα ασφαλισμένα μέλη ότι το Ταμείο Υγείας προχώρησε στην ανανέωση της σύμβασης συνεργασίας με την κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», η οποία βρίσκεται στην περιοχή του Πανοράματος Θεσσαλονίκης.

Με την ανανέωση της εν λόγω συνεργασίας εξασφαλίζεται η πρόσβαση των ασφαλισμένων της Βορείου Ελλάδος σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και τη δευτεροβάθμια νοσοκομειακή περίθαλψη, με ευνοϊκούς οικονομικούς όρους τόσο για το Ταμείο Υγείας, όσο και για τα ίδια τα μέλη.

Στην κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», η οποία είναι δυναμικότητας 278 κλινών και διαθέτει άρτιες κτηριακές εγκαταστάσεις, καθώς και σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνονται τόσο για απλές, όσο και για πιο εξειδικευμένες,
νοσηλείες, ιατρικές πράξεις και επεμβάσεις.

Για τα έξοδα νοσηλείας η κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» αποζημιώνεται απευθείας από το Τ.Υ.Π.Ε.Τ., χωρίς την οικονομική επιβάρυνση των μελών.

Για την παροχή και άλλων υπηρεσιών υγείας, εκτός νοσηλειών, η Κλινική απεδέχθη σειρά μειωμένων χρεώσεων, ώστε ειδικά οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Υγείας να έχουν τη μικρότερη δυνατή οικονομική επιβάρυνση.

Για τα μέλη με συμπληρωματική ασφάλιση στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. λήφθηκε ειδική μέριμνα ώστε υπηρεσίες τις οποίες παρέχει η κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» και τις οποίες δεν καλύπτει ή καλύπτει μερικώς ο κύριος ασφαλιστικός τους φορέας, να χρεώνονται με τη μικρότερη δυνατή οικονομική επιβάρυνση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι συμφωνήθηκε η χορήγηση έκπτωσης 10% επί των χρεώσεων των νοσηλειών και των μαιευτικών περιστατικών, οι οποίες επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τα μέλη με συμπληρωματική ασφάλιση, καθώς δεν αποζημιώνονται από τον κύριο φορέα τους.

Επίσης, ειδικές μειωμένες χρεώσεις συμφωνήθηκαν για τη πραγματοποίηση παρακλινικών εξετάσεων σε επείγουσες περιπτώσεις, τη χρήση ασθενοφόρου, την εφαρμογή χημειοθεραπειών, τη διενέργεια ενδοσκοπήσεων πεπτικού συστήματος σε εξωτερικούς ασθενείς, εφόσον δεν καλύπτονται από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα, καθώς και για τη χρήση μονόκλινου δωματίου.

Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου τα μέλη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. να λαμβάνουν από την Κλινική τις ανωτέρω ειδικές τιμές και εκπτώσεις, είναι απαραίτητη η προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας καθώς και του ατομικού συνταγολογίου ή του βιβλιαρίου υγείας του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., ως αποδεικτικά στοιχεία της ασφάλισής τους.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε