Αεροθεραπεία έτους 2014

2014-05-19

Χορηγείται βοήθημα σε όσα μέλη πάσχουν από βαρύ πνευμονικό νόσημα, νεφροπάθεια, Ca πνευμόνων και πνευμονοκοκίαση. 

Τα δικαιολογητικά για την καταβολή του βοηθήματος είναι:

  • αίτηση με γνωμάτευση του ειδικού για την πάθηση ιατρού και

  • λοιπά στοιχεία συνοδευτικά της πάθησης (ακτινογραφίες κ.λ.π.), με την ένδειξη «Για την Υγειονομική Επιτροπή».

Το καταβαλλόμενο ποσόν είναι €118 για τις χρόνιες παθήσεις και €162 για τις υπόλοιπες. Το επίδομα καταβάλλεται μέχρι τις 30.11.2014, με την προσκόμιση βεβαίωσης της αστυνομικής αρχής του τόπου διαμονής για την εφαρμογή αεροθεραπείας. 

Σε έμμεσα μέλη τα οποία είναι ασφαλισμένα σε άλλον κύριο φορέα δεν καταβάλλονται τα επιδόματα λουτροθεραπείας και αεροθεραπείας. Σε ασφαλισμένους οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης των επιδομάτων λουτροθεραπείας & αεροθεραπείας, χορηγείται μόνο το ένα εξ αυτών. 

  Τηλέφωνα επικοινωνίας για την Αθήνα: 210 334 9300 (δ19300), 210 334 9515 (δ:19515) & 210 334 9519 (δ:19519). Για τη Θεσσαλονίκη: 2310 269093 & 2310 281936.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε