Αδιαφορία, άγνοια, ή ηθελημένη προσπάθεια φίμωσης μιας ασυμβίβαστης άποψης;

2015-04-03

Όπως γνωρίζετε από το Μάιο του 2014 έχω εκλεγεί στο Δ.Σ. του Τ.Υ.Π.Ε.Τ και ως Ανεξάρτητος Σύμβουλος συμμετέχω στις Ολομέλειες, τα Προεδρεία καθώς και στις επιτροπές του Ταμείου μας.

Για την πληρέστερη ενημέρωση και την όσο το δυνατόν αμεσότερη επικοινωνία έχω αναπτύξει τη γραμμή plasline.gr.Πρόθεσή μου είναι ο διαδικτυακός τόπος, εκτός από μέσο επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων και πληροφόρησης, να γίνει καίριο σημείο αναφοράς.

 Με αυτόν τον τρόπο, θα συντελέσει όχι μόνο στην πληρέστερη ενημέρωση των συναδέλφων για τα όσα διαδραματίζονται στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ, αλλά θα εξασφαλίσει και ένα μέσο διαλόγου, με τη διατύπωση απόψεων, ερωτημάτων, αντιρρήσεων, προτάσεων, προβληματισμών, ακόμη και διαφωνιών.

Μέχρι σήμερα, χωρίς αποτέλεσμα, έχω αιτηθεί δύο φορές με επιστολή μου να συμπεριληφθεί η plasline στην ιστοσελίδα του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και συγκεκριμένα στην υποσελίδα «Σύνδεσμοι», όπως άλλωστε και οι ιστοσελίδες άλλων παρατάξεων ώστε να δώσω τη δυνατότητα σε όσους Συναδέλφους έχουν Intranet να έχουν πρόσβαση στο plasline

Δεν δύναμαι να κατανοήσω την άρνηση, δεδομένου ότι οι ψήφοι των συναδέλφων μου και η εκλογή μου καλύπτουν και ικανοποιούν τα κριτήρια του θεσμικού παράγοντα. Επιπροσθέτως, με απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., έχουν ενταχθεί στο www.typet.gr στην υποσελίδα «Σύνδεσμοι», οι ιστοσελίδες όλων των παρατάξεων αλλά και από το σημείο αυτό η σελίδα είναι αποκλεισμένη και μπλοκαρισμένη με «Άρνηση Πρόσβασης» για όλους εκείνους τους Συναδέλφους που έχουν μόνο Intranetστον υπολογιστή τους.

Η plasline -άραγε- γιατί αποτελεί εξαίρεση, δεδομένου ότι συνιστά μια πλατφόρμα που τυγχάνει μεγάλης αποδοχής (αποδεδειγμένα πρώτη σε σειρά επισκεψιμότητας).Αδιαφορία, άγνοια, ή ηθελημένη προσπάθεια φίμωσης μιας ασυμβίβαστης άποψης, που διατυπώνεται με γνώμονα αρχές, αξίες, ήθος και συνέπεια σε όλα όσα έχω δεσμευτεί να υπερασπίζομαι;

Στην πρώτη θέση μέτρησης επισκεψιμότητας, από τοAlexa το plasline.gr και πολύ μακριά όλοι οι άλλοι ιστότοποι των παρατάξεων.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!